Utingal, empresa beneficiaria da axuda do Programa do Igape Galicia Exporta Empresas.

Operación cofinanciada pola Unión Europea – Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.

»Conseguir un tecido empresarial máis competitivo. Unha maneira de facer Europa»

EXPEDIENTE: IG230.2018.1.226

¿Tiene algún proyecto en mente?

Estamos en contacto permanente con el mercado y con instituciones para promover estrategias de desarrollo.